Pastaruoju metu grupinio darbo metodai plinta.

   Kelios dešimtys mokslo tyrimų nustatė, kad psichoterapijos paslaugų efektyvumas grupėje ne tik nenusileidžia individualiam darbui, bet neretai jį lenkia dėl šių pranašumų :

    daugiau veiksnių: grupės kaip visumos proceso dinamika, daugybiniai tarpasmeniniai santykiai, grupės vadovo santykis su kitais ir su grupe, grupės bendrumo ir sutelktumo faktorius, galimybė mokytis ir gauti naudos iš kitų žmonių patirties.
    efektų zona išsiplečia: grupės dalyviai gali ne tik išsiaiškinti problemas ir rasti sprendimų kelius, bet ir geriau suprasti grupinių ir tarpasmeninių procesų dėsningumus, dėl to  pagerėja socialiniai ir tarpasmeniniai santykiai, atskleidžia psichologinės, kūrybinės ir dvasinės asmenybės augimo galios.
    kontraindikacijos retos ir jos įvertinamos specialisto pirminių interviu metu. Klientų baimės, kad jie „negalės atsiskleisti prie kitų“ jau pirmuose seansuose paprastai pasirodo nepagrįstos. Baimės, kad „apie mano problemas sužinos visi“ nepagrįstos dėl to, kad grupės vadovas ypatingą dėmesį skiria konfidencialumo taisyklės laikymuisi, ją pažeidę nariai šalinami iš grupės, be to, visi nariai yra „vienoje valtyje“, susiduria su ta pačia rizika ir tai juos vienija, grupės nariai nepažįsta vienas kito, nėra ir nebuvo susiję kokiais nors ryšiais.
    kaina yra 2-3 kartus mažesnė, nei dirbant individualiai.

   Grupėje paprastai būna 6-8 nariai, seansas trunka 90 min., 1-2 kartus per savaitę. Trumpalaikės grupės trunka iki vienerių metų, ilgalaikės – metus, du ar ilgiau.

   Teikiamos grupės psichoterapijos paslaugos:

    Trumpalaikės, iki 50-ties susitikimų, psichodinaminės grupės. Klientams, turintiems tarpasmeninių sunkumų, norintiems save geriau suprasti, atskleisti paslėptus asmeninius resursus.
    Specializuotos trumpalaikės grupės turintiems nerimo ar panikos problemų. Jos vyksta remiantis kognityvinės elgesio terapijos (KET) principais. Grupę veda sertifikuotas KET specialistas.
    Kitos specializuotos trumpalaikės tikslinės grupės – dirbančios su klientais, sergančiais onkologinėmis ligomis, patyrusiems prievartą, išgyvenantiems krizę, netektį ir kt.
    Grupinės analizės paslaugos teikiamos analitinėse grupėse, kuriose procesas vyksta remiantis psichoanalizės principais. Turintiems asmenybinių problemų, esant sudėtingesnėms psichologinėms būsenoms. Tai ilgalaikės grupės, jas veda kvalifikuotas grupės analitikas.

Go to top